Wnieść Europę do szkoły: projekt "Europamobil"

20 studentów// 11 szkół//więcej niż 3500 uczniów// 1 autobus

Od 2009 r. Europamobil wysyła 20 studentów z różnych krajów Unii Europejskiej do wybranych szkół w kraju związkowym Brandenburgia, we francuskim regionie Ile-de-France i w województwie mazowieckim. Celem akcji jest zapoznanie uczniów z tematami dotyczącymi Europy podczas organizowanych przez studentów warsztatach. Końcowe wyniki są przedstawione publicznie i omawiane razem z przedstawicielami ze sfery politycznej i kulturalnej. W 2016 r. projekt został po raz drugi zrealizowany na Mazowszu. Projekt wspołfinansowany ze środków Landa Brandenburgii i, od 2015 r., fundacji im. F. C. Flicka a jest organizowany przez fundację Genshagen we współpracy z fundacją im. Roberta Boscha

Naszym celem jest wzbudzać zainteresowanie młodieży Europą oraz europejskej integracji w ramach konkretnych zajęć dydaktycznych. Europamobil uwrażliwia młodych studentów do szans mobilności w międzynarodowym kontekście, które Unia Europejska im oferuje. Dzięki współpracy między uczniami i studentami młodzi ludzie uczą się lepiej zrozumieć charakter państw sąsiadujących i ich obywateli.

Do tego, w każdym roku ustalamy skład międzynarodowych studentów , którzy najpierw biorą udział w seminarium przygotowawczym, a potem przez dwa tygodnie zajmują się organizacją warsztatów na różne tematy europejskie, odwiedzając codziennie inną szkołę. Równolegle z pierwotnym projektem, niektóre inne inicjatywy i przedstawiciele stowarzyszeń na rzecz europejskiego porozumienia również informują uczniów o sposobach mobilizowania. A krótko po tym, w szkołach partnerskich przygotowanie wystawy fotograficznej jest zaplanowane.


Projekt "Europamobil" 2016

W 2016 roku projekt Europamobil odbył się w Polsce, w województwie mazowieckim w terminie 11 września - 6 października. W ramach projektu 20 studentów z różnych państw Unii Europejskiej odwiedziło 11 szkół.

W Polsce naszym partnerem kooperacyjnym jest "Centre for Citizenship Education" (CCE) czyli „Centrum Edukacji Obywatelskiej" (CEO) w Warszawie.


Konferencja bilansowa

Nasz projekt "Europamobil" co rok kończy się konferencją bilansową, do której zaproszeni są przedstawiciele działające w dziedzinie politycznej oraz cywilnej. Razem ze studentami dyskutują o wynikach projektu.

Konferencja podsumowująca rok 2016 odbyła się w Centrum Szkół Technicznych w Warszawie.


Archiwum

"Europamobil", to projekt Fundacji Genshagen i Fundacji Roberta Boscha.
W roku 2010 partnerem projektu był także Maison de l’Europe des Yvelines (w Saint-Germain-en-Laye).

Europamobil jest projektem długoterminowym.

W roku 2009 projekt został przeprowadzony w Brandenburgii (Niemcy),

W roku 2010 Europamobil zorganizowano w Ile-de-France (Francja),

a w roku 2012 projekt po raz pierwszy odwiedzi Mazowsze.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat przebiegu projektu Europamobil w latach 2009 i 2010.


Patronat

W tym roku prezez rady ministrów Brandenburgii, Dietmar Woidke, ponownie przejmuje patronat nad projektem "Europamobil".


Film promocyjny

Film promocyjny o projektu "Europamobil" fundacji Genshagen (link do youtube.com)
English
Deutsch


Les résultats du projet Europe-Mobile 2010 sont publiés:

Documentation Europe-Mobile 2010Résultats du projet Europamobil 2009:

Documentation Europamobil 2009

 
93496